Kontakt

Direktor

Vračarić Velimir

024/546-072 063/508-744

Tehnički direktor i prodaja

Matković Nikola

024/546-072 063/304-901

Finansije i knjigovodstvo

Nikolić Mira

024/546-072 063/300-818

ADRESA

Kosovska 4a
24000 Subotica

024546072

website: www.koralsu.rs
e-mail: koralsu@gmail.com
Radno vreme: 8-16
Subota 8-13

PIB: 101748548
MATIČNI BROJ: 08742553
TEKUĆI RAČUN: 205-78038-35